The Numerically Sniffing Beneficence

Smart. Beautiful. Smith.

Männens dröm

Att åka på jaktkonferens måste vara männens favorit sätt att åka på konferens. Att både få vara ute på jakt  samtidigt som man jobbar. Kan tänka mig att det måste vara mångas dröm att få göra det. Har helt nyligen fått höras talas om det men det låter som en rolig grej att bland nytta med nöje det brukar ju aldrig vara fel. Kan tänka mig att det kommer att bli väldigt populärt inom kort om det inte redan är  det men att jag inte har någon koll på det.